Jézus Szent Szívének litániája

Uram, irgalazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgas minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

(fentieket a hívek megismétlik) - A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaistan,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,

Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,

Jézus Szíve, aszeretet lángoló tűzhelye-

Jézus Szíve, sz igazságosság és szeretet tárháza,

Jézus Szíve, jósággel és szeretettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Sív,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcseség és tudomány összes kincsei megvannak,

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,

Jézus Szíve, békeségünk és engesztelésünk,

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneti; Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus,

Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretere és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.